Logo EventureCompany

Teambuilding

Teambuilding

Samen gaat u verschillende uitdagingen aan en om deze het hoofd te kunnen bieden, zult u out-of-the-box moeten denken en zullen er verschillende mensen samen moeten werken om het einde te halen. We zetten een uitdagende trainingsdag op, waar wij jullie uitdagen om nieuwe dingen te doen, om de standaarden los te laten die er binnen het bedrijf of de afdeling zijn en samen opzoek te gaan naar een nieuwe evenwicht.

Tijdens de activiteiten wordt u begeleid door een instructeur die kijkt of het veilig gebeurt en een trainer die kijkt naar het groepsproces. Deze trainer zal af en toe de opdracht onderbreken om interessante onderdelen van groepsproces uit te lichten.